תעריפי אימות חתימה נוטריוני

תעריפי אימות חתימה נוטריוני נכונים לשנת 2017 (לא כולל 17% מע"מ). השירותים הנוטריונים ניתנים בעברית ובאנגלית ובהתאם לתעריפים הקובעים בחוק החל על הנוטריונים בישראל.

* התעריף מתעדכן כל ראשון בינואר, לפי עליית המדד

חותם אחד:
העתק אחד - 164 ₪
שני העתקים - 230 ₪
שלושה העתקים - 296 ₪

כל העתק נוסף - 66 ₪

שני חותמים:
העתק אחד - 230 ₪
שני העתקים - 296 ₪
שלושה העתקים - 362 ₪


אישור תרגום:
עד 100 מילים ראשונות, העתק אחד - 206 ₪
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים - 164 ש"ח
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף מילים - 79 ש"ח
כל העתק נוסף 66 ₪

אישור העתק: 
עמוד אחד - 66 ₪
כל עמוד נוסף - 5 ₪
כל העתק נוסף - 21 ₪

 

הסכם יחסי ממון:
העתק אחד - 368 ₪
כל העתק נוסף - 64 ₪

אישור צוואה:
חותם ראשון - 238 ₪
שני חותמים - 360 ₪
לכל חותם נוסף - 122 ₪
העתק נוסף - 73 ₪

חתימות נוטריון מחוץ למשרד
לשעה ראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו - 533 ₪
לכל מחצית שעה שניה או חלק ממנה - 164 ₪
אישור חיים - 164 ₪
אישור בשבועה - 166 ₪
כל מצהיר נוסף - 67 ₪
העתק נוסף - 66 ₪


אם החותם מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, יש להציג תעודה רפואית המעידה על יכולתו לחתום על מסמכים, מעודכנת ליום החתימה.


אדם החותם בשם חברה - ימציא מסמך המאשר כי הוא רשאי לחתום בשמה.


יש להביא תעודת זהות